First Swedish Baptist Church

Street Address: 
Elm and Milton (now Cleveland)
Chicago, IL

First Swedish Baptist Church (Chicago, Ill.).
Historik Öfver Första Svenska Baptist Församlingens I Chicago, Illinois, Fyratioåriga Verksamhet, 1866-1906.

Chicago? Ill.: Utg. af församlingen, 1906.

Structure Type

Denomination

Ethnicity

Add comment